Obrady rozpoczęto 2023-10-30 o godz. 12:01:43, a zakończono o godz. 13:17:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXX sesji (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok. (12:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028. (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (13:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/108/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 roku. (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Przemęt. (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(7):
  Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 sierpnia 2023 roku. (13:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski

Zakończono sesję (13:17:52)