Obrady rozpoczęto 2023-11-30 o godz. 12:05:01, a zakończono o godz. 14:19:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Bernadeta Golińska
 4. Gracjan Kicinski
 5. Justyna Klecha
 6. Piotr Kokornaczyk
 7. Joanna Koziołek
 8. Tomasz Maciejewski
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXXI sesji (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok. (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028. (13:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej emisję obligacji komunalnych oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu. (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przemęt. (13:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Przemęt pn. „Statuetka KRYSZTAŁOWA KONWALIA”. (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku. (13:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 1 (13:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 2 (13:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 3 (13:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 4 (13:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 5 (13:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 6 (13:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego. (13:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Bucz w rejonie ulicy Kasztanowej. (13:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie ulic Grzybowej i Polnej. (13:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad jeziorem Błotnickim – przy granicy z obrębem ewidencyjnym Perkowo. (13:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 521/2023 z dnia 28 września 2023 roku Rady Gminy Przemęt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem siłowni położonej w Przemęcie wraz z wyposażeniem. (13:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. (13:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. (13:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(2):
  Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 października 2023 roku. (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 października 2023 roku. (14:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak

Zakończono sesję (14:19:36)