OR.0050.11.2024                                                                                                                                                                                                                                             Przemęt, 15.01.2024 r.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR  11.2024

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 15 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego do zadań  z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

            Na podstawie art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),   zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego do gromadzenia środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok:

  1. Plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                 Wójt

                                                   /-/ Janusz Frąckowiak

Przygotowała:

Bożena Ćwiklińska