Obrady rozpoczęto 2024-02-08 o godz. 13:05:11, a zakończono o godz. 15:20:39 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Bernadeta Golińska
 4. Gracjan Kicinski
 5. Justyna Klecha
 6. Piotr Kokornaczyk
 7. Joanna Koziołek
 8. Tomasz Maciejewski
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXXV sesji (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. (13:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok. (14:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030. (14:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. (14:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy. (14:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Przemęt. (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomierz. (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024 – 2028. (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Zakończono sesję (15:20:39)