152. PETYCJE SKŁADANE DO WÓJTA GMINY PRZEMĘT
 

 

1.        

Nr petycji : OR.152.1.2024
Data wypływu : 18.01.2024
Przedmiot petycji : Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję : Szulc-Euphenics p. Spółka Akcyjna
Sposób załatwienia: Odpowiedź Nr OR.152.1.2024
 

 

2.        

Nr petycji :
Data wypływu :
Przedmiot petycji :
Treść petycji:  

 

Dane podmiotu wnoszącego petycję :
Sposób załatwienia: