Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) Gmina Przemęt ogłasza aktualizację podstawowej kwotę dotacji dla przedszkoli na 2024 r. oraz informację o statystycznej liczbie uczniów:

  1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od 1 stycznia 2024r. roku wynosi 14.616,78 zł.
  2. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przemęt (stan na 30.09.2023 r.- SIO) wynosi: 471 uczniów, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych: 15 uczniów, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 0 (stan na 30.09.2023r.- SIO).