Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 3 budynków mieszkalnych dwulokalowych oraz budynku handlowo-usługowego na działce o nr ewid. 843/1 w Przemęcie. Akty prawne 15 kwietnia 2024
Oświadczenia majątkowe 12 kwietnia 2024
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego poprzez zwiększenie obsady zwierząt gospodarskich w istniejących budynkach inwentarskich oraz zwiększeniu powierzchni magazynowej poprzez budowę nowego budynku, realizowanego na działkach nr 44, 45, 1029, 1030 obręb Kluczewo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Akty prawne 11 kwietnia 2024
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na części działek nr ewid. 499, 1448/5, 1446/2, 1448/7 i na działce nr ewid. 1446/1, obręb Mochy, gm. Przemęt Akty prawne 10 kwietnia 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 7  budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 34/2 w Siekówku, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Akty prawne 10 kwietnia 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 2841/3 w Przemęcie, gmina Przemęt. Akty prawne 10 kwietnia 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa 47 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 645/11 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Akty prawne 8 kwietnia 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 47 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 645/11 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Akty prawne 8 kwietnia 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 2841/3 w Przemęcie, gmina Przemęt. Akty prawne 8 kwietnia 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej „Borek” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 110 o mocy do 5 MW obręb Borek, gmina Przemęt. Akty prawne 8 kwietnia 2024

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30