Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
ZARZĄDZENIE NR 47.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 170/2 położonej w miejscowości Perkowo stanowiącej mienie Gminy Przemęt. Akty prawne 7 czerwca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 280/3 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Akty prawne 7 czerwca 2023
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: NOS.6123.239.2023 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wewnętrznych (ul. Wąskiej i Grzybowej) w m. Mochy. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 388, 1589, 410/1, 409/2, 1585 oraz na części działek o numerach ewidencyjnym 389, 408/12, 425, 447 w obrębie ewidencyjnym Mochy. Akty prawne 5 czerwca 2023
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie drogi wewnętrznej (ul. Polnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Radomierz. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działek o numerach ewidencyjnych 429, 453, 298 w obrębie ewidencyjnym Radomierz. Akty prawne 5 czerwca 2023
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Akty prawne 5 czerwca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Akty prawne 5 czerwca 2023
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie łąki o nr ewid. 748 w miejscowości Siekówko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Akty prawne 5 czerwca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie łąki o nr ewid. 748 w miejscowości Siekówko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Akty prawne 5 czerwca 2023
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”. Akty prawne 2 czerwca 2023
Zarządzenie nr 19.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w miejscowości Kluczewo” Akty prawne 2 czerwca 2023

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30