Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 27 lutego 2024 roku decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na części działek nr ewid. 126/27, 128/22, 128/23, 128/24, 130/2, obręb Wieleń, gm. Przemęt Akty prawne 27 lutego 2024
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica. Akty prawne 27 lutego 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej „Borek” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 110 o mocy do 5 MW obręb Borek, gmina Przemęt. Akty prawne 27 lutego 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchlin, gmina Przemęt. Akty prawne 26 lutego 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 47 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 645/11 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Akty prawne 23 lutego 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 820 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Akty prawne 22 lutego 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 830 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Akty prawne 22 lutego 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce o nr ewid. 73/1 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Akty prawne 21 lutego 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Przemęcie na działce ewidencyjnej nr 849 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Akty prawne 20 lutego 2024
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: 1. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu przydrożnego, poprzez wykonanie 10 (nr 1 – 10) przepustów pod zjazdami, jego zabudowę rurociągiem na odcinku 74 m, jego odbudowę pomiędzy przepustami nr 1 i 2 oraz przepustami nr 2 i 3, zlokalizowanego na działkach o numerach ewid.: 477/2, 886, obręb Przemęt oraz 95, 96, 263, 98, 102, 106, 107, 110, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 2. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu przydrożnego, poprzez wykonanie 3 (nr 11 – 13) przepustów pod zjazdami, zlokalizowanego na działce o numerze ewid.: 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 3. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu, poprzez wykonanie przepustu nr SI pod ścieżką rowerową, zlokalizowanego na działce o numerze ewid.: 101/1, 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 4. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu, poprzez wykonanie przepustu nr S2 pod ścieżką rowerową, zlokalizowanego na działkach o numerach ewid.: 141,139,138, 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 5. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu, poprzez wykonanie przepustu nr S3 pod ścieżką rowerową, zlokalizowanego na działce o numerze ewid.: 197/1, 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie [US] Akty prawne 20 lutego 2024

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30