Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
UCHWAŁA NR 476/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Akty prawne 8 marca 2023
UCHWAŁA NR 475/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2023 roku” Akty prawne 8 marca 2023
UCHWAŁA NR 474/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego Akty prawne 8 marca 2023
UCHWAŁA NR 473/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Akty prawne 8 marca 2023
UCHWAŁA NR 472/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2023 roku Akty prawne 8 marca 2023
UCHWAŁA NR 471/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028 Akty prawne 8 marca 2023
UCHWAŁA NR 470/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Akty prawne 8 marca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt. Akty prawne 17 lutego 2023
UCHWAŁA NR 469/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 14/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Akty prawne 6 lutego 2023
UCHWAŁA NR 468/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 13/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy Akty prawne 6 lutego 2023

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30