Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
UCHWAŁA NR 577/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024 – 2028. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 576/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomierz. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 575/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Przemęt. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 574/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 573/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 572/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 571/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 570/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 569/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Akty prawne 19 stycznia 2024
UCHWAŁA NR 568/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Akty prawne 19 stycznia 2024

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30