Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
ZARZĄDZENIE NR 18.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Przemęt miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Akty prawne 14 lutego 2024
Zarządzenie nr 11.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego do zadań  z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Akty prawne 24 stycznia 2024
Zarządzenie nr 3.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt Akty prawne 24 stycznia 2024
Zarządzenie nr 4.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunków wydzielonych do zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Akty prawne 24 stycznia 2024
Zarządzenie nr 2.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Akty prawne 24 stycznia 2024
ZARZĄDZENIE NR 10.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania Akty prawne 22 stycznia 2024
ZARZĄDZENIE NR 9.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w roku 2024. Akty prawne 19 stycznia 2024
ZARZĄDZENIE NR 7.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami o nr ewidencyjnym 1021/2, 1021/3, 1020/14, 1020/15, 1020/16, 1020/17, 1020/18, 1020/19, 1020/20, 1020/21 i 1020/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Kaszczor gmina Przemęt. Akty prawne 15 stycznia 2024
ZARZĄDZENIE NR 8.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym Akty prawne 12 stycznia 2024
ZARZĄDZENIE NR 10.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. Artykuł 11 stycznia 2024

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30