Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
ZARZĄDZENIE NR 27.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. Artykuł 16 marca 2023
ZARZĄDZENIE NR 18.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 7.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. Akty prawne 23 lutego 2023
ZARZĄDZENIE NR 15.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczpospolitej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy Akty prawne 21 lutego 2023
ZARZĄDZENIE NR 7.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym. Akty prawne 25 stycznia 2023
ZARZĄDZENIE NR 4.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 60.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz terminu składania wniosku. Akty prawne 25 stycznia 2023
Zarządzenie NR 6/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Błotnica działek z obrębu ewidencyjnego Radomierz o numerze ewidencyjnym 223/4 i 628/1. Akty prawne 23 stycznia 2023
ZARZĄDZENIE NR 8.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 18 stycznia 2023 r.w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w roku 2023 Akty prawne 19 stycznia 2023
ZARZĄDZENIE NR 122.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2023 roku. Akty prawne 19 grudnia 2022
Zarządzenie nr 119.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 grudnia 2022 roku zmieniające  zarządzenie nr 128.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 października 2020 roku w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Akty prawne 15 grudnia 2022
Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr: 517/4 o pow. 0,0912 ha i 517/5 o pow. 0,0855 ha, położonych w Siekowie, objętych księgą wieczystą KW PO1E/00049433/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Akty prawne 12 grudnia 2022

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30