Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Obwieszczenia o wydaniu w dniu 21.03.2023 roku decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Krętej i Krótkiej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym, na części działek nr ewid. 93/4, 104, 103/2 i na działce nr ewid. 99/3 obręb Perkowo, gm. Przemęt Akty prawne 21 marca 2023
Zarządzenie nr 26.2023 Wójta Gminy Przemęt w sprawie przyjęcia na lata 2023-2025 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Akty prawne 21 marca 2023
Zarządzenie nr 23.2023 Wójta Gminy Przemęt w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 170/1 i 170/2 w Perkowie, pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 390/2 i 390/3 w Solcu oraz drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 517/4 i 517/5 w Siekowie. Akty prawne 21 marca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Akty prawne 20 marca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Akty prawne 20 marca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Akty prawne 20 marca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10 marca 2023 roku decyzji nr 41/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji wiaty na części działki o numerze ewidencyjnym 154, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Akty prawne 10 marca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10 marca 2023 roku decyzji nr 40/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji zadaszenia nad tarasem na części działki o numerze ewidencyjnym 154, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Akty prawne 10 marca 2023
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.03.2023 roku decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz budowie kontenerowej rozdzielni SN 15kV, na części działek nr ewid. 409 i 426, obręb Popowo Stare, gm. Przemęt. Akty prawne 10 marca 2023
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Przemęt – Bucz. Akty prawne 9 marca 2023

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30