Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 820 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Akty prawne 22 lutego 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 830 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Akty prawne 22 lutego 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce o nr ewid. 73/1 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Akty prawne 21 lutego 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Przemęcie na działce ewidencyjnej nr 849 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 577/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024 – 2028. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 576/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomierz. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 575/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Przemęt. Akty prawne 20 lutego 2024
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: 1. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu przydrożnego, poprzez wykonanie 10 (nr 1 – 10) przepustów pod zjazdami, jego zabudowę rurociągiem na odcinku 74 m, jego odbudowę pomiędzy przepustami nr 1 i 2 oraz przepustami nr 2 i 3, zlokalizowanego na działkach o numerach ewid.: 477/2, 886, obręb Przemęt oraz 95, 96, 263, 98, 102, 106, 107, 110, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 2. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu przydrożnego, poprzez wykonanie 3 (nr 11 – 13) przepustów pod zjazdami, zlokalizowanego na działce o numerze ewid.: 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 3. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu, poprzez wykonanie przepustu nr SI pod ścieżką rowerową, zlokalizowanego na działce o numerze ewid.: 101/1, 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 4. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu, poprzez wykonanie przepustu nr S2 pod ścieżką rowerową, zlokalizowanego na działkach o numerach ewid.: 141,139,138, 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 5. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu, poprzez wykonanie przepustu nr S3 pod ścieżką rowerową, zlokalizowanego na działce o numerze ewid.: 197/1, 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie [US] Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 574/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 573/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Akty prawne 20 lutego 2024

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30