Termin: 25.04.2019, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasady korzystania z kąpieliska Gminy Przemęt w Osłoninie.
 12. Podjecie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej “Konwalia”
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 Gminy Przemęt.
 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.