Termin: 25.04.2019, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zasady korzystania z kąpieliska Gminy Przemęt w Osłoninie.
  12. Podjecie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2019 roku.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej “Konwalia”
  14. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 Gminy Przemęt.
  15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
  16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  17. Zamknięcie obrad.