Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica Akty prawne 29 lutego 2024
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 27 lutego 2024 roku decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na części działek nr ewid. 126/27, 128/22, 128/23, 128/24, 130/2, obręb Wieleń, gm. Przemęt Akty prawne 27 lutego 2024
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica. Akty prawne 27 lutego 2024
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica, rejon m. Solec, gm. Przemęt Akty prawne 1 lutego 2024
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 3821P polegającej na poszerzeniu istniejącego chodnika w Osłoninie, na części działek nr ewid. 197, 142, 141, obręb Osłonin, gm. Przemęt Akty prawne 30 stycznia 2024
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Dębowej w m. Nowa Wieś oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej i Powstańców Wlkp. w m. Nowa Wieś, na działce nr ewid. 540/10 i na części działek nr ewid. 594, 679, 354/1, obr. Nowa Wieś, gm. Przemęt Akty prawne 30 stycznia 2024
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w m. Barchlin – etap IV. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 37, 323/2, 224/3, 225/1, 219/27 w obrębie ewidencyjnym Barchlin, gm. Przemęt. Akty prawne 29 stycznia 2024
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w m. Barchlin – etap IV. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 37, 323/2, 224/3, 225/1, 219/27 w obrębie ewidencyjnym Barchlin, gm. Przemęt Akty prawne 22 stycznia 2024
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w m. Wieleń. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 126/27, 128/22, 128/23, 128/24, 130/2 w obrębie ewidencyjnym Wieleń Akty prawne 19 stycznia 2024
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w m. Barchlin – etap IV. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 37, 323/2, 224/3, 225/1, 219/27 w obrębie ewidencyjnym Barchlin, gm. Przemęt Akty prawne 15 stycznia 2024

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30