Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 46/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków letniskowych dwulokalowych – rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid. 607, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Akty prawne 23 marca 2023
Obwieszczenia o wydaniu w dniu 21.03.2023 roku decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Krętej i Krótkiej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym, na części działek nr ewid. 93/4, 104, 103/2 i na działce nr ewid. 99/3 obręb Perkowo, gm. Przemęt Akty prawne 21 marca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10 marca 2023 roku decyzji nr 41/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji wiaty na części działki o numerze ewidencyjnym 154, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Akty prawne 10 marca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10 marca 2023 roku decyzji nr 40/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji zadaszenia nad tarasem na części działki o numerze ewidencyjnym 154, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Akty prawne 10 marca 2023
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.03.2023 roku decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz budowie kontenerowej rozdzielni SN 15kV, na części działek nr ewid. 409 i 426, obręb Popowo Stare, gm. Przemęt. Akty prawne 10 marca 2023
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV oraz kontenerowej rozdzielni SN-15kV w m. Popowo Stare. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 409, 426 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare. Akty prawne 8 marca 2023
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Krętej i Krótkiej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym na części działek o numerach ewidencyjnych 93/4, 104, 103/2 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 99/3 w obrębie ewidencyjnym Perkowo. Akty prawne 8 marca 2023
Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce o numerze ewidencyjnym 153/3 w miejscowości Wieleń, gm. Przemęt. Akty prawne 27 lutego 2023
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV oraz kontenerowej rozdzielni SN-15kV w m. Popowo Stare. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 409, 426 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare. Akty prawne 24 lutego 2023
Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków letniskowych dwulokalowych – rekreacji indywidualnej na działce o numerze ewidencyjnym 607 w miejscowości Wieleń. Akty prawne 22 lutego 2023

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30