Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Zarządzenie nr 26.2023 Wójta Gminy Przemęt w sprawie przyjęcia na lata 2023-2025 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Akty prawne 21 marca 2023
Zarządzenie nr 23.2023 Wójta Gminy Przemęt w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 170/1 i 170/2 w Perkowie, pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 390/2 i 390/3 w Solcu oraz drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 517/4 i 517/5 w Siekowie. Akty prawne 21 marca 2023
UCHWAŁA NR 476/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Akty prawne 8 marca 2023
UCHWAŁA NR 475/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2023 roku” Akty prawne 8 marca 2023
UCHWAŁA NR 474/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego Akty prawne 8 marca 2023
UCHWAŁA NR 473/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Akty prawne 8 marca 2023
UCHWAŁA NR 472/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2023 roku Akty prawne 8 marca 2023
Zarządzenie nr 10.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02 marca 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy Przemęt” Akty prawne 7 marca 2023
Zarządzenie nr 9.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02 marca 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni alei parkowych przy zabytkowym pałacu w Buczu” Akty prawne 7 marca 2023
Zarządzenie nr 8.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. nr 3823P” Akty prawne 1 marca 2023

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30