Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Zarządzenie nr 9.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy” Akty prawne 29 lutego 2024
ZARZĄDZENIE NR 20.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Akty prawne 28 lutego 2024
UCHWAŁA NR 577/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024 – 2028. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 576/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomierz. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 575/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Przemęt. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 574/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 573/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Akty prawne 20 lutego 2024
UCHWAŁA NR 570/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. Akty prawne 20 lutego 2024
ZARZĄDZENIE NR 18.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Przemęt miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Akty prawne 14 lutego 2024
Zarządzenie nr 8.2024 Wójt Gminy Przemęt z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2024 roku” Akty prawne 12 lutego 2024

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30