Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: “Budowa ul. Piaskowej w Perkowie” Zamówienia publiczne 24 stycznia 2019
Proponowany porządek nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przemęt Ogłoszenia różne 24 stycznia 2019
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: “Budowa ul. Słonecznej w Mochach wraz z odwodnieniem” Zamówienia publiczne 22 stycznia 2019
Zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 roku w spr. obsługi Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt Akty prawne 22 stycznia 2019
Zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 roku w spr. odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt Akty prawne 22 stycznia 2019
Zarządzenie nr 4.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przemęt Akty prawne 22 stycznia 2019
Zarządzenie nr 3.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 roku w spr. powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt Akty prawne 22 stycznia 2019
Zarządzenie nr 1.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02.01.2019 w spr. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art.4pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadań w 2019 i 2020 roku. Akty prawne 22 stycznia 2019
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Ogłoszenia różne 21 stycznia 2019
Zarządzenie 3.2109 Wójta Gminy Przemęt w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwały Nr LV/370/18 Akty prawne 15 stycznia 2019

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30