Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
PN. I USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Procedury załatwiania spraw 7 lipca 2023
PN. II USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Procedury załatwiania spraw 7 lipca 2023
PN. III WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB/I STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI W OBSZARZE REWITALIZACJI Procedury załatwiania spraw 7 lipca 2023
PN.IV WYDANIE WYPISU LUB/I WYRYSU ZE STUDIUM LUB PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Procedury załatwiania spraw 7 lipca 2023
PN. V WNIOSEK DO STUDIUM/ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY Procedury załatwiania spraw 7 lipca 2023
PN.VI USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO Procedury załatwiania spraw 7 lipca 2023
PN.X WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI BUDOWY Z USTALENIAMI OBOWIAZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ALBO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU Procedury załatwiania spraw 7 lipca 2023
XI. PISMO DOTYCZĄCE AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Procedury załatwiania spraw 7 lipca 2023
RS.III ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓREJ EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA (NP. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) Procedury załatwiania spraw 14 grudnia 2022
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na „budowie dwóch budynków letniskowych, infrastruktury i drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 139/154 we Wieleniu ” Akty prawne 13 marca 2019

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30