Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie Przetargi nieruchomości 8 lutego 2024
UCHWAŁA NR 403/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w najem części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Przemęt. Akty prawne 25 lipca 2022
ZARZĄDZENIE NR 37.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 o powierzchni użytkowej 102,81 m kw. Akty prawne 18 maja 2021
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 27.2021 z 8 kwietnia 2021r. Akty prawne 14 kwietnia 2021
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 19.2021 z dnia 23 marca 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej Akty prawne 25 marca 2021
Zarządzenie nr 4.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Nowej Wsi oznaczonych działkami nr: 345/20, 345/21, 345/22, 345/23, 345/24, 345/25, 345/28, 345/32, 345/33, 345/37, 345/38, 345/40, 345/41, 345/47, 345/48, 345/49, 345/50 stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00050269/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Akty prawne 13 stycznia 2021
Zarządzenie nr 142.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10  o pow. 0,1075 ha i 1385/23 o pow. 0,1107 ha stanowiących własność Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00043299/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie. Akty prawne 16 grudnia 2020
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Bucz” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewid. 161/32 w Buczu, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Akty prawne 17 września 2020
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie domku letniskowego rekreacji indywidualnej oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce o numerze ewid. 53/13 w Osłoninie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Akty prawne 17 września 2020
Zarządzenie nr 50.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Przemęt Akty prawne 8 czerwca 2020

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30