Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
ZARZĄDZENIE NR 18.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 7.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. Akty prawne 23 lutego 2023
ZARZĄDZENIE NR 7.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym. Akty prawne 25 stycznia 2023
ZARZĄDZENIE NR 4.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 60.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz terminu składania wniosku. Akty prawne 25 stycznia 2023
Ogłoszenie – podstawowa kwota dotacji na dzień 31.10.2022 r. Ogłoszenia różne 2 listopada 2022
ZARZĄDZENIE NR 86.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 września 2022 r. w sprawie: wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Akty prawne 26 września 2022
ZARZĄDZENIE NR 79.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2022 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie. Akty prawne 5 września 2022
ZARZĄDZENIE NR 78.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2022 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu Akty prawne 2 września 2022
ZARZĄDZENIE NR 77.2022WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 1 września 2022 r.w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze. Akty prawne 2 września 2022
ZARZĄDZENIE NR 60.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz terminu składania wniosku. Akty prawne 29 lipca 2022
UCHWAŁA NR 406/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Akty prawne 25 lipca 2022

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30