Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Zarządzenie nr 8.2024 Wójt Gminy Przemęt z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2024 roku” Akty prawne 12 lutego 2024
Zarządzenie nr 7.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 08 lutego 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz” Akty prawne 12 lutego 2024
Zarządzenie nr 6.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy Przemęt” Akty prawne 25 stycznia 2024
Zarządzenie nr 2.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin” Akty prawne 25 stycznia 2024
ZARZĄDZENIE NR 5.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 49.2022 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt. Akty prawne 25 stycznia 2024
Zarządzenie nr 4.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 stycznia 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru pisma informacyjnego Akty prawne 24 stycznia 2024
Zarządzenie nr 3.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt Akty prawne 24 stycznia 2024
ZARZĄDZENIE NR 1.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12.01.2024 r. w sprawie: przyjęcia Planu działania Urzędu Gminy w Przemęcie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 -2025 Akty prawne 15 stycznia 2024
ZARZĄDZENIE NR 55.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 grudnia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień oraz Centralnego Rejestru Zleceń i Zamówień w Urzędzie Gminy Przemęt nr 7.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 kwietnia 2019 roku Akty prawne 2 stycznia 2024
Zarządzenie nr 54.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1 w m. Kaszczor” Akty prawne 29 grudnia 2023

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30