Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
ZARZĄDZENIE NR OR.120.52.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 grudnia 2023 r.w sprawie: ustalenia Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przemęcie Akty prawne 22 grudnia 2023
ZARZĄDZENIE NR 51.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt Akty prawne 18 grudnia 2023
Zarządzenie nr 50.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług polegających na zapewnieniu w 2024 roku usługi palenia w kotłowniach budynków stanowiących mienie Gminy Przemęt” Akty prawne 18 grudnia 2023
Zarządzenie nr 49.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przemęt na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.” Akty prawne 18 grudnia 2023
ZARZĄDZENIE NR 48.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt Akty prawne 4 grudnia 2023
ZARZĄDZENIE NR 42.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 października 2023 roku w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy Akty prawne 26 października 2023
Zarządzenie nr 35.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 sierpnia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 20.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 marca 2022 roku Akty prawne 8 września 2023
ZARZĄDZENIE NR 40.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 września 2023 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Akty prawne 7 września 2023
ZARZĄDZENIE NR 39.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 września 2023 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Akty prawne 7 września 2023
Zarządzenie nr 38.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 04 września 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup węgla i peletu do budynków stanowiących własność Gminy Przemęt na sezon grzewczy 2023/2024” Akty prawne 7 września 2023

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30