Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
ZARZĄDZENIE NR 18.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 7.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. Akty prawne 23 lutego 2023
ZARZĄDZENIE NR 7.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym. Akty prawne 25 stycznia 2023
ZARZĄDZENIE NR 4.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 60.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz terminu składania wniosku. Akty prawne 25 stycznia 2023
ZARZĄDZENIE NR 8.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 18 stycznia 2023 r.w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w roku 2023 Akty prawne 19 stycznia 2023
Ogłoszenie – podstawowa kwota dotacji na dzień 31.10.2022 r. Ogłoszenia różne 2 listopada 2022
ZARZĄDZENIE NR 86.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 września 2022 r. w sprawie: wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Akty prawne 26 września 2022
ZARZĄDZENIE NR 79.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2022 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie. Akty prawne 5 września 2022
ZARZĄDZENIE NR 78.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2022 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu Akty prawne 2 września 2022
ZARZĄDZENIE NR 77.2022WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 1 września 2022 r.w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze. Akty prawne 2 września 2022
ZARZĄDZENIE NR 60.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz terminu składania wniosku. Akty prawne 29 lipca 2022

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30